Àrea Científica Col·leccions

Col·leccions geològiques

Meteorit/Condrit d'olivina-hiperstena

PDF
Jerarquia taxonòmica Meteorits i afins | Litometeorits (meteorits lítics) | Meteorit/Condrit [Chon]
Nom científic Meteorit/Condrit d'olivina-hiperstena
Núm. registre MGB 2730
Lloc de procedència Europa | Espanya | Catalunya | Barcelona | Garraf | El Garraf
Element Mineralogia general: meteorits i afins
Dimensions 11.7 x 9.5 x 8.9 cm
1439 g